HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN MITSUBISHI

Để cài đặt biến tần Mitsubishi cần cài đặt tần số từ panel điều khiển, cài đặt tần số bằng công tắc, cài đặt tần số bằng chiết áp. Cài đặt biến tần chi tiết như sau:

1) Cài đặt tần số từ panel điều khiển

 •  Bước 1: Nhấn ON để bật biến tần
 •  Bước 2: Đặt chế độ hoạt động bằng cách:

                              + Nhấn PU/EXT và MODE trong 0.5s. Trên màn hình xuất hiện “ 79 – – ” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.

                              + Quay núm điều chỉnh cho đến “79 – 3”. Đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.

                              + Nhấn SET để xác nhận cài đặt

 • Bước 3: Cài đặt tần số Quay núm điều chỉnh để chọn giá trị tần số đặt mong muốn. Thông số tần số sẽ nhấp nháy trong 5s. Trong thời gian đấy, nhấn SET để đặt giá trị tần số. Nếu không ấn SET thì sau 5s nhấp nháy chỉ thị giá trị tần số sẽ quay trở lại 0 Hz. Trung tâm đào tạo nghiên
 • Bước 4: Gạt công tắc STF (quay thuận) hoặc STR (quay ngược) lên ON để khởi động
 • Bước 5: Gạt công tắc xuống OFF để dừng.

2) Cài đặt tần số bằng chiết áp

 • Bước 1: Nhấn ON để bật biến tần
 • Bước 2: Đặt chế độ hoạt động bằng cách:

                          + Nhấn PU/EXT và MODE trong 0.5s. Trên màn hình xuất hiện “ 79 – – ” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.

                          + Quay núm điều chỉnh cho đến “ 79 – 4”. Đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.

                          + Nhấn SET để xác nhận cài đặt

 •  Bước 3: Nhấn RUN để bắt đầu chạy
 •  Bước 4: Xoay chiết áp từ từ để thay đổi tốc độ (thay đổi tần số). Khi xoay kịch chiết áp ứng với tần số lớn nhất là 60 Hz (Có thể thay đổi tần số này thông qua ·parameter Pr.125)
 •  Bước 5: Nhấn STOP để dừng

Biến tần Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi

3) Cài đặt tần số bằng công tắc (3 cấp tốc độ)

 •  Bước 1: Nhấn ON để bật biến tần Trung tâm đào tạo nghiên cứu và ứng dụng PLC trong
 •  Bước 2: Đặt chế độ hoạt động bằng cách:

         + Nhấn PU/EXT và MODE trong 0.5s. Trên màn hình xuất hiện “ 79 – – ” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.

         + Quay núm điều chỉnh cho đến “ 79 – 4”. Đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.

         + Nhấn SET để xác nhận cài đặt

 •  Bước 3: Chọn tần số cài đặt bằng cách sử dụng 3 công tắc RH, RM, RL. Ví dụ bật công tắc RL để chạy với tốc độ thấp
 •  Bước 4: Nhấn RUN để bắt đầu chạy
 • Bước 5: Nhấn STOP để dừng
 •  Bước 6: Tắt công tắc RL để bỏ chế độ hoạt động tốc độ thấp

 

Các thông số khi cài đặt biến tần Mitsubishi

Pr.0

Bù momen

0.1 %

6%/4%/
3%/2%

0-30%

– Tăng momen khởi động
– Khi động cơ có tải nhưng không chạy

Pr.1

Tần số lớn nhất

0.01Hz

120 Hz

0- 120 Hz

Đặt tần số đầu ra lớn nhất

Pr.2

Tần số nhỏ nhất

0.01 Hz

0 Hz

0- 120 Hz

Đặt tần số đầu ra nhỏ nhất

Pr.3

Tần số cơ bản

0.01Hz

60 Hz

0-400Hz

Cài đặt nếu động cơ có tần số cơ bản là 50 Hz

Pr.4

Nhiều cấp tốc độ (tốc độ cao)

0.01 Hz

60 Hz

0-400Hz

Thiết lập khi muốn thay đổi tần số đặt sẵn ứng với từng công tắc RH, RM, RL

Pr.5

Nhiều cấp tốc độ (tốc độ trung bình)

0.01 Hz

30 Hz

0-400Hz

Thiết lập khi muốn thay đổi tần số đặt sẵn ứng với từng công tắc RH, RM, RL

Pr.6

Nhiều cấp tốc độ (tốc độ thấp)

0.01 Hz

10 Hz

0-400Hz

Thiết lập khi muốn thay đổi tần số đặt sẵn ứng với từng công tắc RH, RM, RL

Pr.7

Thời gian tăng tốc

0.1s

5s/ 10s/15s

0- 3600s

Đặt thời gian tăng tốc

Pr.8

Thời gian giảm tốc

0.1s

5s/ 10s/15s

0- 3600s

Đặt thời gian giảm tốc

Pr.9

Rơ le nhiệt

0.01 A

Đánh giá dòng điện

0-500A

Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ

Pr.79

Lựa chọn chế độ hoạt động

1

0

0

Chế độ chuyển đổi giữa PU và EXT

 

 

 

 

1

Cố định ở chế độ PU

 

 

 

 

2

Cố định ở chế độ EXT

 

 

 

 

3

Chế độ kết hợp PU/EXT loại 1 (Khởi động từ bên ngoài. Đặt tần số từ bảng điều khiển trên biến tần)

Pr.125

Thiết lập giá trị tần số tối đa của chiết áp

0.01 Hz

60 Hz

0-400Hz

Đặt tần số ứng với giá trị tối đa mà chiết áp có thể thay đổi được

Pr.126

Thiết lập giá trị tối đa của đầu vào dòng điện

0.01 Hz

60 Hz

0-400Hz

Đặt tần số ứng với giá trị tối đa mà đầu vào dòng điện có thể thay đổi

Pr.160

Lựa chọn hiển thị cho nhóm người dùng

1

0

0

Hiển thị tất cả parameter

 

 

 

 

1

Chỉ hiển thị những parameter đã đăng ký vào nhóm người dùng

 

 

 

 

9999

Chỉ hiển thị parameter của chế độ đơn giản

AllClr

Xóa tất cả parameter

1

0

1, 0

Chọn 1 để trả về tất cả các parameter ngoại trừ việc hiệu chỉnh về các giá trị ban đầu

PrClr

Xóa parameter

1

0

1, 0

Chọn 1 để trả tất cả parameter về giá trị ban đầu

 

Xem thêm "TÀI LIỆU BIẾN TẦN MITSUBISHI"


 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY KHANG

Địa chỉ: 838/4, Ấp Quảng Phát, Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Email: duykhangtech@gmail.com
Hotline: 0933.216.891

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll